Що робити із відходами видобувної промисловості?

321
Міндовкілля розпочинає консультації щодо підготовки законопроєкту про управління відходами видобувної промисловості, – повідомляє
В Україні триває підготовка законодавчої бази для реформування системи управління відходами відповідно до кращих європейських практик. Разом із доопрацюванням рамкового законопроекту № 2207 -1 д, йде активна робота над напрацюванням секторальних нормативно-правових актів.
Одним з таких документів стане законопроєкт про відходи видобувної галузі, над яким вже почало працювати Міндовкілля.
На сьогодні відходи видобувної галузі переважно розміщують у відвали, шламосховища, хвостосховища, полігони та інші накопичувачі. Водночас такий спосіб зберігання займає значні площі та є джерелом забруднення атмосферного повітря, ґрунтів і підземних вод.
Крім того, відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, Україна взяла на себе зобов’язання щодо імплементації у національне законодавство положень Директиви 2006/21/ЄС “Про управління відходами видобувної промисловості, та якою вносяться зміни до Директиви 2004/35/ЄС”. Документ спрямований на запобігання або зменшення негативного впливу поводження з такими відходами на довкілля та здоров’я населення.
Концептуальне бачення Міндовкілля – законопроєкт має якісно врегулювати питання комплексного управління цим сегментом відходів та стимулювати підприємства переходити на альтернативні шляхи поводження з ними.
Документ відповідно до Директиви 2006/21/ЄC обов’язково повинен врегульовувати питання щодо:
🟢 впровадження класифікації місць (споруд) накопичення відходів видобувної промисловості;
🟢 розроблення планів управління відходами видобувної промисловості;
🟢 запровадження економічних інструментів фінансової гарантії для місць (споруд) накопичення відходів видобувної промисловості, які становлять особливий ризик для навколишнього середовища та здоров’я людей;
🟢 попередження значних аварій, погіршення стану водних ресурсів, забруднення повітря та ґрунту.
Щодо останнього пункту варто лише згадати аварії, що відбулися на накопичувачах відходів у Аберфані (Уельс, 1966), Ставі (Італія, 1985), Асналькольяр (Іспанія, 1998), Байа Маре і Бая Борса (Румунія, 2000).
Саме ці події стали поштовхом для акумуляції зусиль країн Євросоюзу та прийняття Директиви 2006/21/ЄС “Про управління відходами видобувної промисловості, та якою вносяться зміни до Директиви 2004/35/ЄС”.
Враховуючи світовий негативний досвід та з метою запобігання та зменшення негативного впливу управління відходами видобувної промисловості на довкілля та здоров’я людини, й розпочато роботу над відповідним національним законопроєктом.
Наразі консультації вже проведено із представниками Професійної асоціації екологів України.
Сподіваємося на конструктивний діалог із усіма зацікавленими сторонами – для вироблення дійсно виваженої та ефективної державної політики у цій сфері.
Пропозицияції можна надсилати на електронну адресу: [email protected]
Рекомендовані